saee-co-7سفارشی سازی محصول با توجه به نیاز شما
(هر آنچه شما بخواهید)

saee-co-7افزایش کارایی و بهبود کسب و کار شما
(درست انتخاب کنید)

saee-co-7انجام تحلیل بر اساس داده های مکانی
(علمی مدیریت کنید)

saee-co-7استقرار، آموزش و پشتیبانی محصولات
(در کنار شما خواهیم بود)

saee-co-7مکانمند کردن کسب و کار شما
(از مزایای GIS بهره مند شوید)

saee-co-7قابلیت استفاده از محصولات در تلفن همراه
(همه جا همراه شماست)

خبرنامه GIS ساعی
خبرنامه کسب و کار چابک با GIS

برای آشنایی با کاربردهای GIS در کسب و کار
این خبرنامه به شما کمک خواهد کرد

با سامانه های اطلاعات مکانی ساعی
فرآیندهای کسب و کارتان را یکپارچه مدیریت کنید

saee-newslatter-gis3

سامانه های اطلاعات مکانی وب و موبایل
مشاوره و نظارت بر پروژه های انفورماتیک
سامانه های سفارش مشتری
تهیه نقشه های جغرافیایی
سامانه هوشمند کنترل ترافیک

اخبار ساعی

نوشته های آموزشی

مشتریان ساعی

بروز ترین خبر ها
بروز ترین خبرها
پشتیبانی