منام-سامانه مدیریت اطلاعات معابر-شرکت ساعی

سامانه مدیریت نامگذاری معابر و اماکن شهری (منام)

سامانه مدیریت نامگذاری معابر و اماکن شهری (منام)

معابر شهر را از یک پنجره مدیریت کنید

مدیریت و نامگذاری معابر شهری، نیازمند برنامه ریزی و تصمیم گیری جامع است. شرکت ساعی با نظر گرفتن نیازمندیهای مدیران شهری ، کارکنان و کارشناسان سازمانها ، مشارکت شهروندان و با استفاده از سیستم های اطلاعات جغرافیایی ، سامانه منام را جهت ساده سازی مدیریت نامگذاری معابر یک شهر ایجاد کرده است.

مشکلات مدیریت و نامگذاری معابر شهری چیست؟
سامانه منام چطور مشکلات را حل خواهد کرد؟

مشکلات پیش رو در خصوص معابر شهری:
وجود معابر با نام های تکراری.
وجود معابر بدون نام.
تعدد نام ها برای یک معبر.

راه حل های سامانه منام:
تخصیص کد یکتا به هر معبر.
شناسایی معابر بدون نام و با نام های تکراری و نمایش بر روی نقشه دیجیتال.

سامانه منام-مدیریت معابر شهری
سامانه منام- مدیریت معابر شهری

مشکلات پیش رو در خصوص معابر شهری:
نبود نقشه های دیجیتال و به روز از معابر.

نبود امکان جست و جوی سریع و دقیق در معابر.

راه حل های سامانه منام:
وجود نقشه دیجیتال معابر با امکان جست و جو.

انتخاب محدوده نقشه و نمایش اطلاعات معابر آن.
امکان اضافه نمودن انواع نقشه،شامل تصاویر ماهواره ای و …
امکان ترسیم و ویرایش معابر بر روی نقشه توسط کاربر.
ایجاد بانک اطلاعات مکانی معابر شهر.

مشکلات پیش رو در خصوص معابر شهری:
در دسترس نبودن اطلاعات تکمیلی معابر برای مدیران شهری.

راه حل های سامانه منام:
ثبت اِلمان های فیزیکی معابر (تابلوها،چراغ های راهنمایی و …)روی نقشه.

ثبت اطلاعات توصیفی معابر (نوع معبر، عرض معبر و …)روی نقشه.

سامانه منام-مدیریت معابر شهری-شرکت ساعی
سامانه منام- مدیریت معابر شهری

مشکلات پیش رو در خصوص معابر شهری:
نبود تناسب میان نام خیابان اصلی و خیابان های فرعی.

عدم اعمال تغییرات به موقع در نام معابر.

راه حل های سامانه منام:
دارا بودن دایرة المعارف اسامی معابر موجود و معابر آینده.

ارائه پیشنهاد نامگذاری هوشمندانه با توجه به اولویت ها.
اعلام تابلوهای نیازمند تغییر،هنگام تغییر نام معابر.

مشکلات پیش روی مسئولان در خصوص معابر شهری:
نبود مدیریت یکپارچه و هماهنگ بین سازمان های تصمیم گیرنده.

راه حل های سامانه منام:
• یکپارچه شدن روند مدیریت معابر بین سازمانهای تصمیم گیرنده.
افزایش تعامل و هماهنگی در مدیریت معابر ، در بین سازمانها.
گردش کار سریع و ساده از لحظه اعلام درخواست توسط شهروند یا سازمان متقاضی تا لحظه نصب تابلو نام معبر.

سامانه مدیریت نامگذاری معابر و اماکن شهری (منام)
سامانه مدیریت نامگذاری معابر و اماکن شهری (منام)

مشکلات پیش روی مسئولان در خصوص معابر شهری:
نبود سیستم مناسب جهت بایگانی تغییرات معابر.
نبود گزارشات آماری مفید در مورد معابر.
استفاده از نرم افزارهای متفاوت در سازمان ها جهت مدیریت معابر شهر .

راه حل های سامانه منام:
بایگانی سوابق و ثبت صورتجلسات کمیسیون نامگذاری معابر.
ارائه گزارش های پیشرفته در قالب داشبوردهای مدیریتی.
امکان استفاده از قابلیت های سامانه منام در سایر نرم افزارها.

مشکلات پیش روی مسئولان در خصوص معابر شهری:
تفاوت در روند مدیریت معابر در شهرهای مختلف.
افزایش نامه نگاری ها، هزینه ها و طولانی شدن روند تصمیم گیری.

راه حل های سامانه منام:
• امکان ایجاد کارتابل برای اشخاص و سازمانهای متفاوت.
امکان تنظیم سطوح دسترسی کاربران به اتوماسیون مدیریت معابر.
کاهش هزینه ها با حذف نامه نگاری، فرآیندهای طولانی و خطای انسانی.

سامانه مدیریت نامگذاری معابر و اماکن شهری (منام)
سامانه مدیریت نامگذاری معابر و اماکن شهری (منام)

مشکلات پیش روی شهروندان در خصوص معابر شهری:
نبود سیستمی جهت دریافت درخواست شهروندان در خصوص معابر.
نبود فرصت و روند مشخص جهت پیگیری درخواستهای شهروندان.

راه حل های سامانه منام:
ثبت و پیگیری درخواست های شهروندان در خصوص معابر در سامانه.
جلوگیری از تضییع حقوق و افزایش مشارکت و رضایت شهروندان.
خدمت رسانی سریع به شهروندان توسط سیستم شهروند الکترونیک.

شرکت ساعی به کارگیری سامانه منام را در سازمان های زیر پیشنهاد میکند:

• شهرداری شهرهای کوچک و بزرگ
• کمیسیون نامگذاری معابر
• مدیریت خدمات شهری

سامانه مدیریت نامگذاری معابر و اماکن شهری (منام)

تصاویر معرفی سامانه نامگذاری معابر(منام)

 

ویدئو معرفی سامانه نامگذاری معابر(منام)

اطلاعات سامانه منام همراه شماست

برای داشتن شهری مطلوب، ما به شما کمک می کنیم

سوالات بیشتری دارید؟

مشتریان سامانه منام

این مقالات را نیز بخوانید

بروز ترین خبر ها
بروز ترین خبرها
پشتیبانی