استفاده یا حرکت به سمت استفاده از سامانه های اتوماسیون و فناوری های دیجیتال در امور اداری و مدیریت شهری می تواند تاثیری مثبت در تمام بخش های مدیریتی یک شهر داشته باشد.در زیر به فواید و کاربردهایی که با راه اندازی سامانه نرم افزاری “مدیریت نامگذاری معابر و اماکن شهری (منام)”در نهادهای مختلف یک شهر ایجاد می شود آشنا خواهیم شد.

 

کاربرد سامانه منام برای شهروندان

 • جلوگیری از اتلاف زمان و مراجعه حضوری به منظور ارائه درخواست­های مرتبط با نامگذاری معابر و اماکن.

 • خدمت رسانی سریع به شهروندان توسط سیستم شهروند الکترونیک و جلوگیری از تضییع حقوق و افزایش مشارکت و رضایت شهروندان.


کاربرد سامانه منام برای واحد روابط عمومی

 • کاهش حجم مراجعات مردمی به شهرداری ها و در نتیجه کاهش ترددهای اضافی در سطح شهر.

 • هم اکنون در سامانه 137 شهرداری از   API این سامانه در ثبت و ارسال گزارشات شهروندان استفاده می شود.


کاربرد سامانه منام برای واحد دبیرخانه شورای نامگذاری معابر

 • کاهش زمان و هزینه ثبت صورتجلسات نامگذاری معابر و اماکن.

 • بایگانی سوابق نامگذاری و تمامی مراحل فرآیند نامگذاری معابر به صورت برخط و در دسترس.

 • حذف روال دستی و مکانیزه شدن فرآیند مدیریت و نامگذاری معابر شهری.


کاربرد سامانه منام برای واحد خدمات شهری

 • تعویض تابلوهای نام معابر با اصلاح نام معابر یا ایجاد معابر جدید.

 • استفاده از نقشه معابر و اماکن به روز توسط واحد GIS خدمات شهری.


کاربرد سامانه منام برای واحد شهرسازی

 • به روز بودن نقشه معابر شهر و آدرس­یابی سریع و دقیق جهت امور شهرسازی و مدیریتی.

 • با دسترسی به نقشه به روز معابر و اماکن می­توان در دیگر سامانه­های شهرسازی و نوسازی نیز از آن بهره برد.


 کاربرد سامانه منام برای واحد GIS

 • مدیریت یکپارچه نقشه­های شهری.

 • اتصال به پایگاه­ داده های مکانی شهرداری (GEO DB).

 • مدیریت خودکار اطلاعات توصیفی لایه معابر.

 • به روز رسانی و یکپارچگی در اعمال تغییرات در معابر شهری.


کاربرد سامانه منام برای سازمان زیباسازی

 • مدیریت تابلوهای معابر شهری بر اساس تغییرات به روز.

 • جانمایی المانهای معابر و مبلمان شهری.

 • گزارشات آماری از تابلوها و سایر عناصر زیباشناسی در سطح معابر شهر.


کاربرد سامانه منام برای اداره پست

 • مسیریابی و آدرس­یابی دقیق ، سریع ، بهینه و بدون خطا.

 • استفاده از API سامانه در مسیریابی و آدرس­یابی مرسولات پستی.


کاربرد سامانه منام برای سازمان آتش نشانی

 • مسیریابی و آدرس­یابی دقیق ، سریع ، بهینه و بدون خطا.

 • استفاده از API سامانه در مسیریابی و آدرس­یابی نقاط دارای حادثه.


کاربرد سامانه منام برای اورژانس

 • مسیریابی و آدرس­یابی دقیق ، سریع ، بهینه و بدون خطا.

 • استفاده از API سامانه در مسیریابی و آدرس­یابی مراجعات اورژانسی به سطح شهر.