اپ

اپلیکیشن مکانمند گزارشات شهروندان

فقط با چند کلیک، ایجاد نظرسنجی مکانمند

ایا تا به حال به این موضوع فکر کرده اید که چگونه میتوان نظرات عده خاصی از مشتریان ، مخاطبان یا شهروندان را که در منطقه یا ناحیه خاصی زندگی میکنند، راجع به موضوع مشخصی جویا شوید؟!
و یا بتوانید به صورت گرافیکی اقدام به ایجاد نظرسنجی و انتشار آن در مکان مورد نظر خود بر روی نقشه نمائید تا مخاطبان با دیدن آن نظرسنجی بر روی نقشه به دلخواه خود به آن پاسخ دهند؟!

شهر هوشمند و سهم شهروندان در مدیریت شهری

اصطلاح شهر هوشمند چتری برای شهرهایی است که از فناوری اطلاعات جهت بهینه سازی خدمات و فراهم نمودن کیفیتی بهتر برای زندگی شهرنشینی استفاده می کنند.
امروزه مشارکت شهروندان همواره تاثیر اساسی بر افزایش کیفیت زندگی در شهر داشته است، همچنین نقش شهروندان در تعیین خط مشی و تصمیم گیری برنامه ریزان و مدیران شهری بسیار پررنگ است.
نظرسنجی از شهروندان در حوزه های مختلف برای دستیابی به بهینه ترین تصمیمات و اقدامات انجام میگیرد. از جمله در حوزه های نام گذاری معابر و اماکن، سنجش کیفیت خدمات شهری، مصوبات و آئین نامه ها، پروژه های عمرانی، خدماتی، فرهنگی و …
سامانه نظرسنجی مکانمند ساعی

راهکار ارزشمند سامانه سمن

شهروندان به راحتی می توانند با استفاده از این اپلیکیشن، در روند تصمیم گیری مدیران راجع به هر موضوعی مشارکت کرده و نظر خود را به آنها منتقل کنند.مدیران نیز می توانند با طراحی سوالات مختلف راجع به هر موضوعی در شهر، نظرات شهروندان را جویا شوند.
در نهایت استفاده از تحلیل های مکانی مبتنی بر نقشه معابر، محلات و مناطق شهری همراه با جانمایی های مورد نیاز به برنامه ریزان و مدیران، در سنجش و تهیه آمارهای مبتنی بر مکان، محله، بخش، منطقه و … کمک شایانی می نماید.برای مثال تهیه آمارهای تحلیلی از نظر مردم در مناطق مختلف شهر به جانمایی تاسیسات و امکانات شهری و یا تصمیمات در حوزه های فرهنگی، خدماتی و عمرانی کمک می نماید.


طراحی نظرسنجی مکانمند

با ورود به سامانه مدیریتی تحت وب سمن، اقدام به ایجاد نظرسنجی کنید و سپس از روی نقشه مکانی را جهت انتشار نظرسنجی در آن نقطه مشخص نمائید.


انتشار نظرسنجی در اپلیکیشن

جزئیات نظرسنجی مانند مهلت پاسخ گویی مشخص می شود.
نظرسنجی در مکان انتخاب شده بر روی نقشه در اپلیکیشن منتشر می شود.


پاسخگویی مخاطبان

مخاطبان (شهروندان) با ورود به اپلیکیشن می توانند نظرسنجی های منتشر شده را بر روی نقشه مشاهده کنند و با انتخاب نظرسنجی مورد نظر اقدام به پاسگویی می کنند.


مشاهده، تحلیل و بررسی نتایج

مدیر با استفاده از بخش تحت وب مدیریت نظرسنجی ها میتواند نتایج را به صورت نموداری مشاهده کند.
مشاهده و استفاده از تحلیل های آماری و اطلاعاتی بر روی هر نظرسنجی، تعداد افراد شرکت کننده، پراکنش شرکت کنندگان در سطح شهر و … از دیگر امکانات این بخش می باشد.

اطلاعات سامانه سمن همراه شماست

برای بهره وری بیشتر در کنار شما خواهیم بود

سوالات بیشتری دارید؟

بروز ترین خبر ها
بروز ترین خبرها
پشتیبانی