شماره گذاری خیابان ها

 به گزارش شهرنوشت، مجید فراهانی در جریان صد و دوازدهمین جلسه علنی شورای شهر تهران عنوان کرد:
در بسیاری از کشورها نام‌گذاری به صورت شماره‌گذاری انجام می‌شود. در این راستا وقتی وارد منطقه‌ای می‌شوید که خیابان پنجم است، برای رسیدن به خیابان پانزدهم می‌دانید که باید چه مسافتی را طی کنید.

رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی خاطرنشان کرد: امروزه بسیاری از کوچه‌ها و معابر سطح شهر تهران با اسم اشخاص نام‌گذاری شده است و شماره‌گذاری وجود ندارد. قرار بر این بود که اسامی خیابان‌های تهران به صورت شماره باشد و چنانچه خیابانی به نام شهید بزرگواری است، نام شهید همراه با شماره درج شود تا افراد بتوانند راحت‌تر تردد داشته باشند. البته این کار باید در کل تهران انجام شود.