آشنایی با فرآیند خرید سامانه های شرکت ساعی

در واحد بازاریابی و فروش ساعی تیمی مسلط و آموزش دیده نسبت به اطلاعات فنی و کارکردی سامانه ها و همچنین نیاز مشتریان، مسئول تشریح چهارچوب نرم‌افزار و پاسخ به سوالات مشتریان می باشند.

از دیگر دستاورد این تیم، ارائه مستندات فنی در خصوص هر کدام از محصولات و همچنین برگزاری جلسات دموی نرم‌افزارها می باشد. کارشناسان این واحد بصورتی آموزش دیده‌اندکه از زمان اولین تماس مشتری تا زمان عقد قرارداد ارتباط محکم ومسئولانه‌ای با مشتری برقرار نموده. همچنین با راه‌اندازی بخش پایش محصولات و مشتریان که تحت نظر همین واحد تشکیل شده است، بعد از انجام عملیات راه‌اندازی نرم‌افزارها در محیط مشتری، بطور مداوم میزان رضایتمندی مشتریان را از نحوه ارائه خدمات، مورد بررسی و پایش قرار می دهد.