منام

اپلیکیشن مکانمند گزارشات شهروندان

گزارشات شهروندی
پخش ویدیو

سهم شهروندان در مدیریت شهری

اصطلاح شهر هوشمند چتری برای شهر هایی است که از فناوری اطلاعات جهت بهینه سازی خدمات و فراهم نمودن کیفیتی برای زندگی شهر نشینی استفاده میکنند.

امروزه مشارکت شهروندان همواره تاثیر اساسی بر افزایش کیفیت زندگی در شهر داشته است، همچنین نقش شهروندان در تعیین خط مشی و تصمیم گیری برنامه ریزان و مدیران شهری بسیار پر رنگ است.

گزارشات، پیشنهادات، درخواست و نظرات ارسالی شهروندان با استفاده از تحلیل های مکانی مبتنی بر نقشه معابر، محلات و مناطق شهری همراه با جا نمایی های مورد نیاز به برنامه ریزان و مدیران، در سنجش و تهیه ی آمار های مبتنی بر مکان، محله، بخش، منطقه و… کمک شایانی می نماید.

قابلیت های اپلیکیشن مکانمند گزارشات شهروندان

نظرسنجی شهروندان

نظر سنجی:

 امکان مشارکت شهروندان در توسعه شهری به صورت شرکت در نظرسنجی های ارسالی از سوی سازمانها و ارگانها و مشاهده آمار و نتایج نظرسنجی به صورت نمودارها و گرافها

ثبت گزارش:

شهروندان در جهت توسعه شهری انواع گزارشات و پیشنهادات و انتقادات سازنده خود را در قالب متن، تصویر و صوت به صورت مکانمند برای سازمانها و ارگانها ارسال کرده و نتیجه بررسی به آنها اعلام خواهد شد

سهم شهر وندان
درخواست نام گذاری

درخواست نام گذاری معابر:

شهروندان در جهت توسعه شهری و تکمیل اطلاعات خیابانها و کوچه های شهر، درخواست نام یا تغییر نام خیابان و کوچه را به شهرداری ارسال کرده و نتیجه درخواست برای آنها ارسال خواهد شداعلان و اخبار:

 ارگان ها و سازمان ها در جهت اطلاع رسانی به شهرونداندر خصوص اخبار و اعلانات شهری قادر خواهند بود تمام وقایع و اعلانات را به صورت مکانمند همراه با تصویر و توضیحات از طریق اپلیکیشن برای تمام شهروندان ارسال کنند

اپلیکیشن گزارشات شهروندان
جستجو و مسیریابی
  • جستجوی یک مکان خاص بر روی نقشه و مسیریابی بین مکانهای مختلف بر روی نقشه
گزارشات شهروندی
ثبت گذارشات در اپلیکیشن گزارشات شهروندی
گزارشات:
​​◀ گزارش پراکندگی نظرات شهروندان بر روی مناطق و محلات شهر
◀ گزارشات آماری و نموداری
◀ گزارشات پراکندگی اعلانها و اخبار در سطح شهر

کاربران

شهروندان

 کاربران مستقر در مناطق شهرداری 

شورای اسلامی شهر

 شورای ترافیک شهر

معاونت شهر سازی

 سازمان زیباسازی

 معاونت فرهنگی

 خدمات شهری

 روابط عمومی

ثبت گزارشات