مدرن اندیشان ساعی

مدرن اندیشان ساعی
031-33931418

info@saeegeo.com
فکس : 02171057602

ایران - اصفهان - بلوار دانشگاه صنعتی اصفهان - شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان - ساختمان ابوریحان - واحد ۲۱۶ کد پستی ۸۴۱۵۶۸۲۱۰۲

سامانه اطلس جغرافیایی

سامانه اطلس جغرافیایی ساعی

با استفاده از مانیتورینگ مکانمند، قدرت سازمان خود را چند برابر کنید!

 

 

 

شرکت مدرن اندیشان ساعی با توجه به نیازمندیهای سازمان های دولتی و خصوصی، اقدام به طراحی سامانه ای مکانمند بر پایه  GIS جهت مانیتورینگ و مشاهده اطلاعات آماری مبتنی بر نقشه نموده است. این سامانه شامل مجموعه ای از اطلاعات مکانی، توصیفی و آماری در مورد یک پدیده خاص در سطح کشور می باشد.از اطلاعات ثبت شده در سامانه به منظور استخراج گزارشات  مکانی ،آماری، نموداری و متنی در مورد آن پدیده و آمار مربوط به آن در داشبورد استفاده خواهد شد.
از جمله اطلس های جغرافیایی می توان به اطلس کشفیات قاچاق کالا و ارز، اطلس جرم شناسی و اطلس فرهنگی اشاره نمود.

سامانه اطلس جغرافیایی