سامانه مدیری محلات شهر
شبکه اجتماعی محلات شهر از دریچه آنلاین

امروزه شهرداری‌ها به عنوان بزرگترین نهاد مدیریت امور شهری شناخته شده‌اند.به منظور مدیریت بهتر امور، شهر به مناطق و محلاتی تقسیم بندی می شود و نهادهایی وظیفه مدیریت هر بخش را بر عهده دارند.همچنین به دلیل اینکه مدیریت امور شهری بدون همکاری شهروندان میسر نخواهد شد، در مدیریت امور از شهروندان نیز کمک گرفته می شود.

سامانه محلات
محلات

شرکت ساعی جهت استفاده از ظرفیت های شهروندان و شورای محلات(یاوران‌محلات) در بحث مدیریت محلات شهر و همچنین حرکت به سمت استفاده از سامانه های الکترونیکی در مدیریت کارآمد شهری، سامانه نرم افزاری محلات را پیاده سازی نموده است.سامانه محلات شهر نرم‌افزاری مکانمند و مبتنی بر وب برای درج و استفاده از اطلاعات آماری و مشخصه‌های جمعیتی، فرهنگی، مکانی و … محلات شهر به صورت سامانه ای جامع، یکپارچه و مکانیزه می باشد.

قابلیت های سامانه مدیریت محلات شهر

  • معرفی محلات شهر و امکان استفاده از اطلاعات گردشگری، فرهنگی، مذهبی و اماکن  محلات  بر روی نقشه
    • ارائه گزارشات توصیفی، مکانی، اجتماعی، کالبدی و آماری بر روی اطلاعات موجود در سامانه
    • امکان مشاهده امکانات، اخبار، مصوبات و برنامه های آینده محلات توسط شهروندان
امکانات محلات

• امکان به هنگام سازی داده های محله ها توسط شهروندان و تایید توسط کاربر مجاز
• قابلیت ورود و بروز رسانی اطلاعات محله و منطقه
• گزارش های مربوط به سرانه مانند سرانه اماکن ورزشی سرپوشیده، سرانه مساحتی کتابخانه ها، سرانه جمعیتی مساجد و …

• ایجاد و مدیریت سطوح دسترسی و تنظیمات امنیتی سامانه
• واکشی اطلاعات محلات با انتخاب محدوده مشخص بر روی نقشه
• امکان نمایش مجزای نقشه و تصویر ماهواره ای و یا ترکیبی از هر دو

امکانات محلات
امکانات محلات

• امکان انجام جستجوی های پیشرفته مکانی بر روی عوارض
• امکانات پایه سامانه GIS
• ارائه انواع آمارهای جمعیتی بر روی اطلاعات سرشماری محلات، مانند توزیع جمعیت به تفکیک جنسیت و …
• امکان مقایسه جمعیت محله مورد نظر در سال های متفاوت و برآورد میزان تغییرات

برای داشتن شهری مطلوب ما به شما کمک می کنیم

مدرن اندیشان ساعی