سامانه مدیریت نامگذاری معابر

منام

سامانه مدیریت نامگذاری معابر و اماکن شهری

معابر شهر را از یک پنجره مدیریت کنید

مدیریت و نام گذاری معابر شهری، نیازمند برنامه ریزی و تصمیم گیری جامع است. شرکت ساعی با نظر گرفتن نیازمندی های مدیران شهری ، کارکنان و کارشناسان سازمان ها ، مشارکت شهروندان و با استفاده از سیستم های اطلاعات جغرافیایی ، سامانه مـنام را جهت ساده سازی مدیریت نامگذاری معابر یک شهر ایجاد کرده است.

این سامانه فرآیند نام گذاری معابر را تسهیل نموده و باعث کاهش هزینه ها در آینده می گردد.

مدیریت معابر
معابر تکراری

مشکلات پیش رو در خصوص معابر شهری:

• وجود معابر با نام های تکراری

• وجود معابر بدون نام

• تعدد نام ها برای یک معبر

راه حل های سامانه منام:

• تخصیص کد یکتا به هر معبر

• شناسایی معابر بدون نام و با نام های تکراری و نمایش بر روی نقشه دیجیتال

مشکلات پیش رو در خصوص معابر شهری:

• نبود تناسب میان نام خیابان اصلی و خیابان های فرعی.
• عدم اعمال تغییرات به موقع در نام معابر.

راه حل های سامانه منام:

• دارا بودن دایرة المعارف اسامی معابر موجود و معابر آینده.
• ارائه پیشنهاد نام گذاری هوشمندانه با توجه به اولویت ها.
• اعلام تابلوهای نیازمند تغییر،هنگام تغییر نام معابر.

نام گذاری معابر
نام گذاری معابر

مشکلات پیش رو در خصوص معابر شهری:

• نبود نقشه های دیجیتال و به روز از معابر

• نبود امکان جست و جوی سریع و دقیق در معابر

راه حل های سامانه منام:

• وجود نقشه دیجیتال معابر با امکان جست و جو.
• انتخاب محدوده نقشه و نمایش اطلاعات معابر آن.
• امکان اضافه نمودن انواع نقشه،شامل تصاویر ماهواره ای و …
• امکان ترسیم و ویرایش معابر بر روی نقشه توسط کاربر.
• ایجاد بانک اطلاعات مکانی معابر شهر.

مشکلات پیش رو در خصوص معابر شهری:

• در دسترس نبودن اطلاعات تکمیلی معابر برای مدیران شهری

راه حل های سامانه منام:

• ثبت اِلمان های فیزیکی معابر (تابلوها،چراغ های راهنمایی و …)روی نقشه
• ثبت اطلاعات توصیفی معابر (نوع معبر، عرض معبر و …)روی نقشه

اطلاعات معابر
منام

مشکلات پیش روی مسئولان در خصوص معابر شهری:

• نبود سیستم مناسب جهت بایگانی تغییرات نام معابر.
• نبود گزارشات آماری مفید در مورد معابر.
• استفاده از نرم افزارهای متفاوت در سازمان ها جهت مدیریت معابر شهر .

راه حل های سامانه منام:

• بایگانی سوابق و ثبت صورتجلسات کمیسیون نام گذاری معابر.
• ارائه گزارش های پیشرفته در قالب داشبوردهای مدیریتی.
• امکان استفاده از قابلیت های سامانه منام در سایر نرم افزارها

مشکلات پیش روی مسئولان در خصوص معابر شهری:

• نبود مدیریت یکپارچه و هماهنگ بین سازمان های تصمیم گیرنده

راه حل های سامانه منام:

• یکپارچه شدن روند مدیریت معابر بین سازمانهای تصمیم گیرنده
• افزایش تعامل و هماهنگی در مدیریت معابر ، در بین سازمانها
• گردش کار سریع و ساده از لحظه اعلام درخواست توسط شهروند یا سازمان متقاضی تا لحظه نصب تابلو نام معبر

منام
مشکلات شهروندان

مشکلات پیش روی شهروندان در خصوص معابر شهری:

• تفاوت در روند مدیریت معابر در شهرهای مختلف
• افزایش نامه نگاری ها، هزینه ها و طولانی شدن روند تصمیم گیری

راه حل های سامانه منام:

• امکان ایجاد کارتابل برای اشخاص و سازمان های متفاوت
• امکان تنظیم سطوح دسترسی کاربران به اتوماسیون مدیریت معابر
• کاهش هزینه ها با حذف نامه نگاری، فرآیندهای طولانی و خطای انسانی

مشکلات پیش روی شهروندان در خصوص معابر شهری:

• نبود سیستمی جهت دریافت درخواست شهروندان در خصوص نام گذاری معابر.
• نبود فرصت و روند مشخص جهت پیگیری درخواستهای شهروندان.

راه حل های سامانه منام:

• ثبت و پیگیری درخواست های شهروندان در خصوص معابر در سامانه.
• جلوگیری از تضییع حقوق و افزایش مشارکت و رضایت شهروندان.
• خدمت رسانی سریع به شهروندان توسط سیستم شهروند الکترونیک.

فرآیند نامگذاری معابر

شرکت ساعی به کارگیری سامانه مدیریت نام گذاری معابر منام را در سازمان های زیر پیشنهاد میکند:

• شهرداری شهرهای کوچک و بزرگ

• کمیسیون نامگذاری معاب

• مدیریت خدمات شهری 

• اداره پست

• بنیاد شهید و امور ایثارگران

ویدئو معرفی سامانه