رونمایی از سامانه اطلاعات جغرافیایی بومی

رونمایی از سامانه اطلاعات جغرافیایی بومی

رونمایی از سامانه اطلاعات جغرافیایی بومی در حاشيه بازديد دکتر واعظي وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از شهرك علمي تحقيقاتي اصفهان؛از دستاورد شركت‌ ساعی، مستقر در شهركعلمی و تحقیقاتی اصفهان، رونمایی شد.به گزارش روابط عمومي شهرك علمي و تحقيقاتي اصفهان، سامانه اطلاعات جغرافیایی تحت وب، توسط شركت‌ مدرن ...