GIS در خدمت حمل و نقل و ترافیک

GIS در خدمت حمل و نقل و ترافیک

GIS در خدمت حمل و نقل و ترافیک همراه با استفاده از نرم افزارهای هوشمند و گوشی های اسمارت فون که امروزه بسیاری از شهروندان، خرد تا کلان، آن را در اختیار دارند، مدیران شهری نیز برای کنترل و نظارت دقیق تر بر وضعیت ترافیکی شهر خصوصا کلان شهرها، از ...