سامانه نام گذاری معابر در شهرداری لردگان نصب و راه اندازی گردید.

سامانه نام گذاری معابر در شهرداری لردگان نصب و راه اندازی گردید.

شهرداری لردگان به جمع مشتریان ساعی پیوست.سامانه مدیریت نام گذاری معابر و اماکن شهری منام در شهرداری لردگان نصب و راه اندازی گردید.این سامانه که در شهرداری های مختلفی در سطح کشور به بهره برداری رسیده است دارای امکاناتی نظیر مشارکت شهروندان در نام گذاری معابر شهر ...