سامانه منام

منام

سامانه مدیریت نامگذاری معابر و اماکن شهری

معابر شهر را از یک پنجره مدیریت کنید

مدیریت و نامگذاری معابر شهری، نیازمند برنامه ریزی و تصمیم گیری جامع است. شرکت مدرن اندیشان ساعی با در نظر گرفتن نیازمندی های مدیران شهری ، کارکنان و کارشناسان سازمان ها ، مشارکت شهروندان و با استفاده از سیستم های اطلاعات جغرافیایی ، سامانه منام را جهت ساده سازی مدیریت نامگذاری معابر یک شهر ایجاد کرده است.

این سامانه فرآیند نامگذاری معابر را تسهیل نموده و باعث کاهش هزینه ها در آینده می گردد.

مشکلات پیش رو در خصوص معابر شهری

راه حل های سامانه منام

مشکلات پیش رو در خصوص معابر شهری

راه حل های سامانه منام

معابر هم نام تکراری
پیشنهاد نام معبر

مشکلات پیش رو در خصوص معابر شهری

راه حل های سامانه منام

مشکلات پیش رو در خصوص معابر شهری

در دسترس نبودن اطلاعات تکمیلی معابر برای مدیران شهری

ثبت مکان و اطلاعات توصیفی

راه حل های سامانه منام

مشکلات پیش رو در خصوص معابر شهری

راه حل های سامانه منام

بایگانی سوابق نامگذاری
راه حل چیه؟

مشکلات پیش رو در خصوص معابر شهری

 نبود مدیریت یکپارچه و هماهنگ بین سازمان های تصمیم گیرنده

راه حل های سامانه منام

مشکلات پیش رو در خصوص معابر شهری

راه حل های سامانه منام

کارتابل نامگذاری
درخواست نامگذاری

مشکلات پیش رو در خصوص معابر شهری

راه حل های سامانه منام

شرکت ساعی به کارگیری سامانه مدیریت نام گذاری معابر منام را در سازمان های زیر پیشنهاد میکند:

درخواست دمو محصولات

جهت مشاهده هر یک از محصولات شرکت ساعی، می‌توانید با کلیک روی دکمه زیر درخواست خود را ثبت کرده، پس از تایید، کارشناسان ما دموی محصول را در اختیار شما قرار خواهند داد

"مشتریانی که سامانه منام را خریداری کرده‌اند"