نامگذاری معابر در خواهرخواندگی شهرها

نامگذاری معابر در خواهرخواندگی شهرها

با توجه به اینکه چندین شهر کشور ما با شهر های سایر کشورها خواهر خوانده هستند در این مقاله به رسم نامگذاری معابر، به نامگذاری معابر در خواهرخواندگی شهرها می پردازیم.

خواهرخواندگی شهرها به چه معناست؟

خواهرخواندگی شهرها یا sister cities اصطلاحی است که برای ارتباط بین دوشهر که دارای تشابهات و وجوه مشترک خاصی هستند به کار می رود. خواهر خواندگی اصطلاحی است که از ادبیات اروپا وارد دیگر کشورها شده وبرای نخستین بار در سال ۱۹۲۰ بعد از جنگ جهانی اول این قراردادبین یک شهر انگلیس و یک شهر در فرانسه منعقد شد و تا سال ۱۹۸۶ ادامه داشت.

ارتباطات خواهرخواندگی شهرها: اصطلاحی بین‌المللی برای تقویت روابط شهری با توجه به تشابهات و همبستگی‌ها

دولت ها با ایجاد چنین پیوندی،به دنبال دستیابی به شهرهای جهانی و گسترش صلح و پیشرفت پایدار هستند.زمانی که دوشهربه عنوان خواهرخوانده ی یکدیگر انتخاب می شوند،تعاملات مردم در این شهرها بیشتر می شوند.مردم دو شهر با فرهنگ و آداب ورسوم یکدیگر آشنا می شوند.

در بعضی از شهرها تابلوهای راهنمای شهری قرار داده اند که نام شهرهای خواهرخوانده با آن شهر را به شما نشان می دهند.در این تابلوها اطلاعاتی همچون فاصله ی شهرها از هم نوشته شده است.

پیوند خواهرخواندگی شهرهای ایران با جهان

در ایران نزدیک به ۴۸ شهر هستند که پیوند خواهرخواندگی با دیگر شهرهای جهان دارند.هر شهرلزوما تنها با یک شهر پیوند خواهرخواندگی ندارد و ممکن است با چندین شهر این پیوند را بسته باشد. تهران با 27 شهر  و اصفهان با 17 شهر دیگر در سایر کشورها خواهر خوانده هستند.

نگاهی به 48 شهر همبسته

می توان از خیابان تهران در سئول و پکن نیز یاد کرد و متقابلا نامگذاری خیابان های به نام شهر های فوق در تهران نیز موجود است .نامگذاری خیابان ها در شهر های خواهر خوانده عموما با مراسمی ویژه همراه است که نمایندگان شهرداری های دو طرف در آن شرکت می کنند.

می‌توانید بیشتر درباره ارتباطات خواهرخواندگی در سایر کشورها بگویید؟

به طور گسترده‌ای، ارتباطات خواهرخواندگی در سراسر جهان وجود دارند. این پیوندها برای تقویت روابط بین مردم و فرهنگ‌ها، تبادلات فرهنگی و اقتصادی، تبادل دانش و تجربیات، و توسعه همکاری‌های مشترک بین شهرها برقرار می‌شوند.

در زیر به برخی مثال‌های مشهور از ارتباطات خواهرخواندگی در سایر کشورها اشاره می‌کنیم:

 • 1
  شهرهای پاریس (فرانسه) و روم (ایتالیا):از سال ۱۹۵۶، این دو شهر پیوند خواهرخواندگی دارند. این رابطه با هدف تقویت همکاری در حوزه‌های فرهنگی، آموزشی، گردشگری و اقتصادی برقرار شده است.
 • 2
  شهرهای نیویورک (ایالات متحده) و تل آویو (اسرائیل):این دو شهر از سال ۱۹۶۷ به عنوان خواهرخوانده به هم معرفی شده‌اند. این ارتباط به منظور تبادلات فرهنگی، تجاری و توسعه فناوری ایجاد شده است.
 • 3
  شهرهای سیدنی (استرالیا) و شانگهای (چین):این دو شهر از سال ۱۹۷۹ خواهرخوانده هستند. این رابطه به منظور تقویت همکاری در حوزه‌های اقتصادی، فرهنگی و تجاری برقرار شده است.
 • 4
  شهرهای طوکیو (ژاپن) و نیویورک (ایالات متحده):این دو شهر از سال ۱۹۶۱ به عنوان خواهرخوانده به هم معرفی شده‌اند. این ارتباط به منظور تبادلات فرهنگی، تجاری و توسعه شهری برقرار شده است.

این فقط چند مثال از ارتباطات خواهرخواندگی در سراسر جهان بودند. هر ساله، بسیاری از شهرها در سطح جهان ارتباطات خواهرخواندگی جدید را برقرار می‌کنند و روابط بین‌المللی خود را تقویت می‌کنند. این پیوندها می‌توانند به تبادل فرهنگی، تجاری، آموزشی و توریستی بین شهرها کمک کنند و باعث افزایش درک و همبستگی بین اقوام و فرهنگ‌های مختلف شود.

شرکت مدرن اندیشان ساعی در سامانه منام دسته بندی گروه نام معابر شهرهای خواهر خوانده را در نظر گرفته است به گونه ای که بازدیدکنندگان از سامانه اطلاعات لازم در این مورد را دریافت می کنند.