دیپلماسی در نامگذاری معابر و خیابان ها

دیپلماسی در نامگذاری معابر و خیابانها

دیپلماسی در نامگذاری معابر و خیابانها انواع  دیپلماسی عمومی ،  رسمی،پنهان ،  پارلمانی، بازدارنده ، هسته​ای و … اسامی  هستند که بر ابعاد روابط دیپلماتیک بین کشورها گذاشته می​شوند . یکی از انواع آن می تواند دیپلماسی خیابانی باشد که مبتنی بر نامگذاری معابر و اماکن بر اساس روابط دیپلماتیک ... ادامه مطلب
آسیب های هویتی ناشی از تغییر در نامگذاری معابر

آسیب های هویتی ناشی از تغییر در نامگذاری معابر

آسیب های هویتی ناشی از تغییر در نامگذاری معابر فضاهای درون شهر علاوه بر کالبد خویش و ویژگیهای هندسی و زیبایی شناسی ، واجد معانی هستند که در خاطره جمعی جامعه نقش بسته است .  از طرفی نامگذاری خیابانها و معابر عمومی شهری از موضوعات موردتوجه در حفظ و تنتقال ... ادامه مطلب
سیستم آدرس دهی و نامگذاری معابر در کشور ژاپن

سیستم آدرس دهی و نامگذاری معابر در کشور ژاپن

سیستم آدرس دهی و نامگذاری معابر در کشور ژاپن در ژاپن نامگذاری خیابان‌ها اغلب به صورت شماره‌گذاری بر اساس بلوک‌ها یا مربع‌های مسکونی صورت می‌گیرد. هر مربع مسکونی یک محدوده کوچکی است که توسط خیابان‌ها احاطه شده و به صورت شماره‌های منحصر به فرد شناخته می‌شود.  سیستم شماره‌گذاری بلوک‌ها و ... ادامه مطلب
‌آیین نامه نامگذاری شهرها، خیابانها، اماکن و مؤسسات عمومی

‌آیین نامه نامگذاری شهرها، خیابانها، اماکن و مؤسسات عمومی

‌آیین نامه نامگذاری شهرها، خیابانها، اماکن و مؤسسات عمومی ‌شماره .۳۱۰۵‌دش ۱۳۷۵.۹.۱۷ آیین نامه نامگذاری شهرها، خیابان‌ها، اماکن و مؤسسات عمومی در ایران، مجموعه‌ای از قوانین و معیارها است که برای انتخاب نام‌ها در این حوزه‌ها استفاده می‌شود. این آیین‌نامه توسط مراجع مربوطه در ایران تدوین شده است و هدف ... ادامه مطلب
مقاومت مردم عصر قاجار در مقابل نامگذاری معابر

مقاومت مردم عصر قاجار در مقابل نامگذاری معابر

مقاومت مردم عصر قاجار در مقابل نامگذاری معابر در عصر قاجار، فرایند نامگذاری معابر و خیابان‌ها به نفع رویه‌های سلطنتی و دولتی انجام می‌شد. در این فرایند، نامگذاری معابر و خیابان‌ها بر اساس نام‌های افراد حاکم و اعضای خاندان سلطنتی صورت می‌گرفت. این سیاست نامگذاری، در برخی مواقع با مقاومت ... ادامه مطلب