راه اندازی اپلیکیشن برداشت اطلاعات مکانی در شهر شیراز

اپلیکیشن برداشت اطلاعات مکانی در شیراز پیاده سازی و اجرا شد

اپلیکیشن برداشت اطلاعات مکانی (GAAM) شرکت مدرن اندیشان ساعی توسط شهرداری شیراز خریداری شد و اکنون در حال پیاده سازی و اجرا میباشد.

بدیهیست که هرساله با توجه به تغییرات شهری ، معابر جدید اضافه شود و یا با توجه به تغییر رویکرد های سازمانی لازم به تغییر نام برخی از معابر شهری باشد. این تغییرات موجب گمراهی شهروندان و همچنین به روز نبودن دیتاهای شهرداری میشود از این رو نیاز است که هرساله معابر و نقشه ها آپدیت شوند و اینکار نیازمند ابزارهای خاص با دسترسی به نقشه ها و دیتا های موجود است.

اپلیکیشن گام که میتوان گفت در 3 رتبه اول تخصصی ترین اپلیکیشن ها برای برداشت اطلاعات مکانی در قالب نقشه و GIS میباشد، گامی موثر برای رفع این چنین مشکلات شهریست. ازاین رو شهرداری ها با وجود چنین ابزار کامل و جامعی دیگر نباید نگران اطلاعات معابرخود و یا بروز نبودن نقشه های خود باشند.

شرکت مدرن اندیشان ساعی با طراحی و توسعه این اپلیکیشن توانسته نیاز شهرداری ها را برای تکمیل اطلاعات معابر خود پاسخ دهد.

با استفاده از اپلیکیشن برداشت میتوان با استفاده از نقشه و حضور در محل مورد نظر اطلاعات معبر را به راحتی تغییر داد.  

این اپلیکیشن در حاضر دارای قابلیت های زیر میباشد: 

قابل ذکر است که زیر ساخت این اپلیکیشن قابلیت توسعه و customize شدن برای دیگر شهر ها را نیز دارد.

اطلاعات برداشت شده توسط اپلیکیشن گام در سامانه منام توسط مدیران شهرداری ها تایید و مدیریت میشود و پس از تایید کارشناسان مربوط این تغییرات روی نقشه اعمال و نمایش داده میشود.