سامانه آتور در سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی استان اصفهان پیاده سازی شد

سامانه آتور در سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی استان اصفهان پیاده سازی شد

سامانه آتور در سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی استان اصفهان پیاده سازی شد سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی استان اصفهان با پیاده‌سازی سامانه آتور در ایستگاه‌های خود، قادر به بهره‌برداری از قابلیت‌های پیشرفته این سامانه شد. سامانه آتور چیست؟ سامانه آتور یک سامانه جستجو و مدیریت مکان‌ها و ... ادامه مطلب