تبدیل آدرس به نقطه جغرافیایی

ماژول تبدیل آدرس به نقطه جغرافیایی (جئوکدینگ) / Geocoding

ماژول تبدیل آدرس به نقطه جغرافیایی (جئوکدینگ)/ Geocoding  شرکت مدرن اندیشان ساعی با در نظر گرفتن تکنولوژی های بروز در حوزه GIS وجود ابزار تخصصی تبدیل آدرس به موقعیت جغرافیایی را از جمله نیازهای سامانه های خود دانست از این رو در مرداد ماه 1402 از ماژول تبدیل آدرس به ... ادامه مطلب