روستای دینه کوه

روایت روستای «دینه‌ کوه» و کوچه‌هایی با نام مادران و مادربزرگ‌ها

روایت روستای «دینه‌ کوه» و کوچه‌هایی با نام مادران و مادربزرگ‌ها روستای دینه کوه که حالا به روستای مادران معروف شد، روستایی که مردان به پاس قدردانی از زنان و مادران کوچه ها را به نامشان کردند در روستای دینه کوه چه میگذرد؟ در روزهای اخیر تصاویری را در فضای ... ادامه مطلب