GIS چیست؟

GIS چیست؟

GIS چیست؟ GIS کوتاه شده سیستم اطلاعات جغرافیایی (Geographical Information System) و میتوان گفت یک سیستم رایانه ای است که برای ذخیره، تحلیل و نمایش داده های مربوط به موقعیت های زمینی به کار می رود و شامل دو ویژگی اصلی است: 1) داده های جغرافیایی: این شامل مکان ها ... ادامه مطلب